« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Suomessa toteutettavien Urban-yhteisöohjelmien arviointi

Rahoitus: Euroopan Unioni / Helsingin, Vantaan ja Joensuun kaupungit, toteutettu yhteistyössä Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa 1998-1999.

Tutkimusryhmä

  • Professori Kimmo Lapintie (projektin johtaja)
  • Arkkitehti Olli Maijala
  • VTM Pekka Karjalainen
  • KM Yrjö Laasanen
  • VTT Pekka Saarela
  • VTM Lauri Lamminmäki
  • MMM Päivi Piispa
  • YT Jarmo Kortelainen
  • VTM Pia Mero

Hankekuvaus

EU:n ns. Urban-yhteisöaloitteeseen kuuluvia hankkeita on toteutettu Suomessa Joensuun, Helsingin ja Vantaan valituissa lähiöissä, joiden tilannetta on pyritty kohentamaan niin paikallistyöllisyyden, sosiaalisen kuin fyysisenkin ympäristön suhteen. Ohjelman toteuttamisen väliarviointi suoritettiin YTK:n johtaman konsortion toimesta syksystä 1998 kevääseen 1999. Alueita kuvaavien valikoitujen indikaattorien avulla selvitettiin, millaisia olivat Urban-kohdealueen muutokset ja toisaalta muutokset vertailualueilla ohjelma-aikana. Arvioinnissa määriteltiin ne positiiviset kehityspolut, joihin ohjelmilla voitiin ajatella vaikutettavan ja niiden toteutuminen eri hankkeiden avulla. Arvioitiin myös ohjelmien sisältöä ja toteutumista vertaamalla sitä ohjelmaa edeltävään toimintatapaan. Tämä koskee niin hallinto- ja rahoitusmallia kuin kaikkia kolmea toimintalinjaa. Toisaalta arvioitiin ohjelman mahdollisia synnyttämiä ongelmia, esimerkiksi suhteessa aikaisempaan hallintokulttuuriin. Arvioitiin myös ohjelman roolia osana yleistä lähiökeskustelua (jossa lähiöt määritellään ongelma-alueiksi, joihin ihmiset eivät mielellään identifioidu) ja siten sen mahdollista kääntymistä omia tavoitteitaan vastaan.

Avainsanat: Urban, yhteisöaloitteet, arviointi, paikallistalous, työllisyys, sosiaalinen, asuinympäristö, julkinen ympäristö, EU

Julkaisu: Kimmo Lapintie & Olli Maijala (toim.): Suomessa toteutettavien Urban-yhteisöaloiteohjelmien arviointi