« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Euroopan aluesuunnittelun tutkimusohjelma

Ajankohta: 1998-1999
Rahoittajat: Euroopan Unioni ja Ympäristöministeriö

Tutkimusryhmä

Professori Kimmo Lapintie (YKS)
LuK Kaisa Schmidt-Thomé (YTK)
VTL Rauno Sairinen (YTK)

Hankekuvaus

Euroopan aluesuunnittelun tutkimusohjelma käynnistettiin Euroopan komission toimesta joulukuussa 1998. Tutkimusohjelmaa toteuttaa kussakin EU:n jäsenvaltiossa yksi päävastuullinen tutkimuslaitos. Suomen vastuutahoa (focal point) johtaa Joensuun yliopisto (Karjalan tutkimuslaitos ja maantieteen laitos). YTK ja Suomen ympäristökeskus toimivat yhteistyökumppaneina. Tutkimusohjelman tarkoituksena on tuottaa, koota ja yhtenäistää tietoja, joita tarvitaan ESDP:n (European Spatial Development Perspective) politiikkavaihtoehtojen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Samalla kokeillaan tutkimus- ja asiantuntijayksiköiden verkottamista eurooppalaisella tasolla.

Avainsanat:Euroopan Unioni, aluesuunnittelu, aluepolitiikka, aluekehitys.