« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu (Urban Planning and Design) on pääaine Arkkitehtuurin laitoksella, joka sijaitsee tällä hetkellä Insinööritieteiden korkeakoulussa, mutta joka muodostaa yhdessä Taideteollisen korkeakoulun kanssa uuden korkeakoulun vuoden 2012 alusta. Pääaineessa annetaan yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun perus- ja jatkokoulutusta arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin sekä useiden muiden Aalto-yliopiston sekä muiden yliopistojen opiskelijoille. Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu on myös tutkimusala, jossa tutkitaan suunnittelun haasteita sekä kaupunki- ja aluekehityksen kysymyksiä yhteistyössä useiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu jakautuu kahteen pääalueeseen, yhdyskuntasuunnitteluun (urban and regional planning), jossa painotetaan yleispiirteisempää suunnittelua sekä suunnittelun tiedeperustaa ja monialaisuutta, sekä kaupunkisuunnitteluun (urban design), jossa painotetaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua sekä arkkitehtonista muodonantoa. Yhdyskuntasuunnittelun opinnot osana arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintoa antavat pätevyyden mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin kaavan laatijan ja kaavoittajan tehtäviin kaupungeissa ja kunnissa sekä maakuntien liitoissa. Myös muunlaisia asiantuntijatehtäviä on runsaasti tarjolla, koulutetuista asiantuntijoista on kysyntää. Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun voivat voivat valita pääaineekseen arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijat ja sivuaineekseen mm. maanmittaus-, rakennus-, liikenne- ja ympäristötekniikan sekä suunnittelumaantieteen opiskelijat.