« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Esikaupungista paikallisyhteisöksi

Tällä monitieteisellä, Suomen Akatemian rahoittamalta tutkimushankkeella tähdätään kahtaalle:

A. Paikallisten ja yhteisöllisten piirteiden jäljittämiseen suuren muuton aikaisissa esikaupungeissamme.

B. Sellaisten paikallisprosessien voimistamiseen, jotka muokkaisivat esikaupunkilähiöitä elävien ja monipuolisten paikallisyhdyskuntien suuntaan, autonomisiksi kaupunginosiksi.

Paikallisuuden uusia piirteitä, sen ehkä orastaviakin ilmentymiä haetaan moninäkökulmaisella tutkimusotteella. Sisällöstä vastaa seitsemän omien alojensa kokenutta asiantuntijaa, kullakin aktiivitutkijanaan alansa väitöskirjatutkija.

1. Aineellinen ympäristö paikallisen rakennuskulttuurin kuvana.
ma professori Heikki Kukkonen TKK/yhdyskuntasuunnittelu (tutkimuksen johto)

2. Aineellinen luonnonympäristö paikallismaisemana
professori Maija Rautamäki TKK/maisemasuunnittelu

3. Sosiaalinen ympäristö modernina paikallisyhteisönä
professori Risto Eräsaari HY/sosiaalipolitiikka

4. Psykologisesti merkityksellinen ympäristö
fil.-tohtori Liisa Horelli TKK/ympäristöpsykologia

5. Uusi lähiökulttuuri ympäristön haltuunottona sekä tapoina ja rituaaleina
dosentti Teppo Korhonen HY/kansatiede

6. Paikallistalous ja ns. välitason uusi yrittäjyys mikrotalouden ongelmanasetteluina.
johtaja Tapani Köppä HY/osuustoiminta

7. Toimiva paikallisympäristö
erikoistutkija Kari Rauhala VTT/yhdyskuntatekniikka

Näkökulmat peittävät osittain toisiaan. Ne liittyvät kaikki välttämättöminä osina kaupunkilähiön aidon paikallisuuden - tai sen puuttumisen - ymmärtämiseen. Tutkimushanke tuottaa ensivaiheessaan moninäkökuimaisen esikaupunkilähiön kuvauksen, paikallisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen toisessa vaiheessa pyritään voimistamaan edellä löydettyjä, paikallisyhteisöä tukevia prosesseja. Tutkimus kohdistetaan empirian osalta kahteen lähiöön, Helsingissä ja Vantaalla. Jokainen yllämainittu osatehtävä suoritetaan ao. tieteenalan vakiintunein metodein, kuitenkin aineistojen yhteiskäyttöisyys huomioonotettuna. Tutkimustyö tehdään paikanpäälle perustettavalla uudentyyppisellä lähiötutkimusasemalla, kiinteässä yhteistoiminnassa lähiössä toimivien kunnallisten lähityöntekijöiden, paikallisyrittäjien ja asukas- sekä vapaaehtoisorganisaatioiden kanssa. Tällä toimintamallilla pyritään varmistamaan tutkimustulosten korkea sovellettavuusaste, ts. niiden siirtyminen suoraan kehitystyöhön ja paikallisten toimijoiden arkikäyttöön. Toisen vaiheen tulokset ovat toimintamalleja ja -ohjelmia paikallisuuden edistämiseen. Eräs tulos on TKK:ssa tekeillä olevan lnternet -tuotteen, Kotikatu -projektin, saattaminen korkealle paikallisen toimintakyvyn asteelle.

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun laboratorio
TKK/Arkkitehtiosasto Heikki Kukkonen 11.1.1999