« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Lasnamäen lähiöparannusprojekti

Helsingin Teknillinen korkeakoulu, Tallinnan Teknillinen korkeakoulu ja Tallinnan Teknillinen instituutti ovat ottaneet Tallinnan Lasnamäen lähiön lähiöparannuskohteeksi ja samalla koulujen väliseksi opetukselliseksi yhteistyökohteeksi.

Projektin johtoryhmään kuuluvat ja sitä tukevat Suomen Ympäristöministeriö, Viron talous- ja ympäristöministeriö sekä Tallinnan kaupunkisuunnitteluvirasto ja Lasnamäen kaupunginosan aluehallinto. Projektia rahoittaa myös Pohjoismainen ministerineuvosto.

Helsingin Teknillinen korkeakoulu tutki lähiöparannusta Lasnamäellä sekä Urban Renewal kurssilla, että Lähialuesuunnittelun kurssilla. Kursseihin osallistui yhteensä yli kaksikymmentä varttunutta yhdyskuntasuunnittelun opiskelijaa lukuvuonna 1998-99. Kurssien tavoitteena oli löytää kaavallisia ratkaisuja ja ideoita Lasnamäen toiminnalliselle ja kaupunkikuvalliselle kehittämiselle, sekä ehdotuksia korttelialueiden ja puistoalueiden parantamiselle.

Näiden lisäksi alueella käynnistyi kaksi erilaista tutkimusprojektia, joista toinen suuntautui rakennuskannan kuntokartoitukseen ja kiinteistönhoitoon valituilla korttelialueilla. Tätä tutkimusta tekivät Tallinnan Teknillinen korkeakoulu yhteistyössä suomalaisen konsultin kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin tärkeimmät taloudellisen perusparantamisen painopisteet tutkimukseen valittujen rakennustyyppien osalta, ehdotettujen parannusten kustannukset ja siten mahdollisuudet vaikuttaa kiinteistön ylläpidon kustannuksiin.

Toinen tutkimus painottui saman alueen asukkaiden asumisolojen kartoitukseen sekä asukkaiden näkökulmaan oman asuinympäristönsä parantamisessa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Helsingin Teknillisen korkeakoulun ja Tallinnan Teknillisen korkeakoulun ja ammattikorkeakoulun kanssa.

Tutkimusten tuloksia on sovellettu oppilastöissä, muun muassa puistoalueiden kehittämiseen liittyneessä oppilaskilpailussa. Voittaneiden kilpailutöiden töiden pohjalta on lukuvuonna 1999 -2000 tehty toteuttamiskelpoinen puistosuunnitelma, jonka Lasnamäen aluehallinto toteuttaa aluelle.

Projekti jatkui syksyllä 2000 korkeakouluilla muunmuassa saneerattavan asuinkorttelin vaihtoehtosuunnitelmin.

Mahdollisuuksia Lasnamäen laajemmille kansainvälisille lähiöparannusprojekteille tutkitaan tähänastisesta yhteistyöstä syntyneen väliraportin pohjalta. Raportti jukistetaan myös viroksi.

Lisätietoja: Vuokko Lehmuspuisto vuokko.lehmuspuisto@hut.fi