TKK - Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun laboratorio - Mitoitus

« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Mitoitus

Talotyypit

Lamellitalo

Pistetalo

Pienkerrostalo

Rivitalo

Omakotitalo

Tehokkuusluvut

Tehokkuusluku (e) kuvaa alueen väljyyttä eli rakennusten pinta-alaa suhteessa alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku lasketaan kerrosten yhteenlasketun pinta-alan suhteena tontin, korttelin tai alueen pinta-alaan.

Aluetehokkuus

Korttelitehokkuus

Tonttitehokkuus

Tehokkuus rakennustavan mukaan

ea=aluetehokkuus, et=tonttitehokkuus, ek=korttelitehokkuus

erilliset pientalot ea = 0,04-0,10
ek = 0,10-0,15
et = 0,05-0,15
n. 30 as./ha
kytketyt pientalot ea = n.0,20
ek = 0,25-0,35
et = n. 0,35
n. 50 as./ha
rivitalot ea = 0,30
ek = 0,35-0,40
et = n. 0,40
n. 75 as./ha
kerrostalot
(max 7krs)
ea = 0,40
ek = keskim.0,65
et = n. 0,70
n. 100 as./ha

Lähde:Asuntoalueen mitoitus - tunnuslukuja. Koonnut Tarja Behnke

Rakennuksista

Kerroskorkeus

Suomen rakentamismääräyskokoelman G1-osan mukaan kerrostalon kerroskorkeuden tulee olla vähintään 3,0 m ja asuinhuoneen korkeuden vähintään 2,5 m.

Suhde ympäristön rakennuksiin

Suomen rakentamismääräyskokoelman G1-osan mukaan etäisyyden asuinhuoneen pääikkunan edessä olevaan vastapäiseen rakennukseen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin vastapäisen rakennuksen korkeus huoneen lattian tasosta mitattuna. Pääikkunan edessä tulee kuitenkin olla rakentamatonta tilaa ainakin kahdeksan metriä. Pientalon tontilla tai rakennuspaikalla etäisyys voi olla pienempiin, kunhan tulos on viihtyisä. (Määräys koskee vain huoneen pääikkunaa, eikä huoneen mahdollisten muiden ikkunoiden osalta ole asetettu vaatimuksia)

Kun vastakkaisten asuntojen ikkunoiden tai parvekkeiden väli on vain 15-20m, saattaa asuntojen yksityisyys tuntua uhatulta. Ikkunoiden suuntaus, erilaiset rakenteet tai suojaava kasvillisuus auttavat.

Ajoneuvoliikenne

 • Liikkuvan liikenteen vaatima tila eli ajokaista on kokoojakadulla 3,5 m ja liityntäkadulla 2,5 - 3,0 m.
 • Kadun varteen pitkittäin pysäköidyn ajoneuvon vaatiman tilan leveys on 2,5 m.
 • Erotuskaistan vähimmäisleveys on 1,0 m ilman istutuksia, 1,5 m pensas ja 2,5 m puuistutukset mukaan lukien.
 • Jalankukukaistan leveys on 0,75 m. Jalkakäytävän vähimmäisleveytenä käytetään 1,5 m:ä, ja koneellisen puhtaanpidon vaatima leveys on 3,0 m.
 • Jalkakäytävän kulma on kadunristeyksessä viistettävä tai pyöristettävä (r=1-3 m), jotta ajoneuvot pääsisivät joustavasti kääntymään. Jalkakäytävä erotetaan ajoradasta 0,2 m:n levyisellä reunakivellä tai erotuskaistalla, joka voi olla kivetty tai istutettu.
 • Pyöräkaistan vähimmäisleveys on 1,0 m.
 • Yhdistetyn jalankulku- ja polkupyöräraitin leveys on 3,5-4,5 m.
 • Huoltoajoväylän minimileveys on 3,5 m.

Kääntösäteitä

Henkilö- & pakettiauton kääntösäde

Linja-auton kääntösäde

Kääntöpaikkoja

Henkilöauton kääntöpaikka

Linja-auton kääntöpaikka 1

Linja-auton kääntöpaikka 2

Kevyt liikenne

Päivitetään myöhemmin...

Pysäköinti

Autopaikan etäisyys asunnosta tulisi pysyä alle 200 m:ssä.

Autopaikat tulee erillispientaloja lukuun ottamatta sijoittaa vähintään 8 m:n etäisyydelle asuinrakennusten ikkunoista. Haittoja voidaan vähentää rakenteiden ja tiiviiden istutusten avulla.

Autopaikan leveys on 2,5 m ja pituus 5,0 m. Liikuntaesteiselle tarkoitetun autopaikan leveys on 3,5 m. Autopaikan leveys on 2,5 m, jos se sijaitsee jalkakäytävän varrella siten, että auton sivulla on vapaata tilaa vähintään 1,0 m. Auton pituuden lisäksi tarvitaan tilaa 1,5 m, jotta pyörätuolissa istuen voidaan ottaa matkatavaroita tavarasäiliöstä tai käyttää esimerkiksi invataksissa olevaa nostolaitetta.

Reunimmaisen autopaikan leveys on vähintään 2,75 m. Pysäköinti alueen liittymän leveys on kaksisuuntaisessa 5,5 m ja yksisuuntaisessa 4,5 m.

Kadun varteen pitkittäin pysäköidyn ajoneuvon vaatiman tilan leveys on 2,5 m.

B L L1 A D
2,5 5,0 6,0 3,5 2,0

Pysäköintialueen mittoja

Pysäköintikulma 45°

B L A D D1 D2 L1 L2
2,5 5,0 4,5 3,6 5,3 8,9 5,3 8,9

Pysäköintikulma 60°

B L A D D1 D2 L1 L2
2,5 5,0 4,5 2,9 3,3 5,8 5,6 9,9

Pysäköintikulma 75°

B L A D D1 D2 L1 L2
2,5 5,0 5,5 2,6 1,5 2,8 5,5 10,3

Pysäköintikulma 90°

B L A
2,5 5,0 7,0

Viheralueet

Luokitus

1. Tonttikohtaiset leikki- ja oleskelualueet

 • Enimmäisetäisyys asunnosta 50 m, lähellä pääsisäänkäyntiä.
 • Järjestettyä leikkipaikkaa 10m2 / 100m2 asuntokerrosalaa, vähimmäiskoko 100m2, jokaista 3000 kerrosm2 kohti yksi leikkipaikka

2. Korttelikohtaiset virkistysalueet eli lähipuistot

 • Enimmäisetäisyys asunnosta 150 m
 • 25m2 / 100m2 asuntokerrosalaa; koko vähintään 3500-4000m2, tästä 1500-2000m2

3. Asuinaluekohtaiset virkistysalueet

 • puistoalue, jossa on leikkipuisto
 • aluekohtaiset urheilukentät ja liikuntapaikat
 • Enimmäisetäisyys asunnosta 500m
 • Mitoitus riippuu alueen rakentamistiheydestä ja luonnonoloista; koko vähintään 10 ha, josta 0,6 - 1,2 ha leikkipuistoksi

4. Virkistysreitit

 • kävely- ja puistoreitit
 • hiihtoladut, kuntopolut, ulkoilureitit
 • Enimmäisetäisyys asunnosta jalankulkuetäisyys
 • Ulkoilutie-kävelyreitin pituus 3 - 10 km

Julkiset palvelut

Päivitetään myöhemmin...

Palaa takaisin ylös