« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Kaupunki ja suunnitteluprofessiot

Tutkimusryhmä

Professor Kimmo Lapintie, project leader
Dr. Taina Rajanti
Urban Planning and Design
Department of Architecture Helsinki University of Technology
Dr. Timo Kopomaa
MSc Sari Puustinen
MSc Timo Heikkinen
Centre for Urban and Regional Studies
Helsinki University of Technology

Hankekuvaus

Kaupunkien kehittämistä ja kaupunkisuunnittelua ovat viime vuosikymmeninä leimanneet muutamat strategiset avainsanat, kuten "urbaani city-kulttuuri" (80-luvulla), "ekologia" ja "kestävä kehitys" (80-luvun lopulta ja 90-luvulle), ja tällä hetkellä "kaupunkipolitiikka", "kulttuurikaupunki", "kommunikatiivisuus" ja "kommunitarismi". Tässä hankkeessa tutkittiin, miksi juuri tällaiset strategiset käsitteet nousevat esille tässä yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa tilanteessa, minkälaista kaupunki- ja yhteiskuntakäsitystä niillä tuotetaan, ja miten vanhat ja uudet suunnitteluprofessiot (kuten arkkitehdit, plannerit, insinöörit, talous- ja kulttuurikonsultit) sijoittuvat tähän tilanteeseen. Kimmo Lapintien hanke keskittyi kommunkatiiviseen käänteeseen kaupunkisuunnittelussa ja sen teoriassa, ja Sari Puustisen väitöskirjatutkimus valotti samaa kysymystä viestintätutkimuksen ja professioteorioiden sekä käytännön suunnittelun empiirisen analyysin kautta. Taina Rajannin hanke keskittyi yhteiskuntateoreettisesta näkökulmasta suomalaiseen ja italialaiseen kaupunkipolitiikkaan ja niiden takana oleviin kaupunkikäsityksiin. Timo Heikkinen tutki kulttuurikaupunkia uutena kaupunkien kehittämisen strategiana. Timo Kopomaa tutki modernin kaupunkikulttuurin ilmiöiden ja suunnittelun suhdetta mm. väliaikaisten järjestelyjen, uuden teknologian ja kriisikaupungin teemojen kautta. Tutkimus ajoittui vuosille 1997-2000, ja se oli Suomen Akatemian rahoittama.

Avainsanat: kaupunkisuunnittelu, professiot, kaupunkikulttuuri, kulttuuripääkaupunki, kommunikatiivinen suunnittelu, kaupunkipolitiikka