« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Skip to main content
Publications 2003

Articles

 • Lapintie, Kimmo. Suunnittelun paradigman muutokset ja tieto/valta. Yhdyskuntasuunnittelu, 2003. Vol. 41, nro 2, s. 9-25.
 • Lapintie, Kimmo. Yhdyskuntapolitiikka ja tutkimuksen retoriikka. Yhdyskuntasuunnittelu, 2003. Vol. 41, nro 4, 26-35.
 • Mattila, Hanna. Vuorovaikutteinen suunnittelu ja kaupunkisuunnittelijan esteettinen asiantuntemus. Yhdyskuntasuunnittelu, 2003. Nro 2, s. 134-145.
 • Ahlava, Antti; Harris, Trevor. Stadsplanering som framtidsprojektion. In: Bruun, Henrik; Inkinen, Sam; Lindberg, Fredrik (toim.), Framtiden i nuet. Helsingfors 2003, Söderström, s. 236-251.
 • Ahlava, Antti. De ontwerper en de kunst van hetverleiden. Intern, 2003. Nro 6, pp. 10-11.
 • Ahlava, Antti. Moebius elävinä kuvina. Muoto, 2003 . Nro 6, 48.
 • Ahlava, Antti. What Money Cannot Buy: Architecture in a Consumer Society. Ptah, 2003. Nro 1, s. 13-14.
 • Ahlava, Antti. Vuosikertojen kaleidoskooppi: Arkkitehti-lehti 100 vuotta. Arkkitehti, 2003. Vol. 100, nro 3, s. 89.
 • Ahlava, Antti. Englannin teräsarkkitehtuuria. Teräsrakenne, 2003. Nro 2,
 • Ahlava, Antti; Rauvanlahti, Jarkko. Pohjois-Italian ja Sveitsin betoniarkkitehtuuria. Betoni, 2003. Nro 2, s. 32-35.
 • Mattila, Hanna; Vehniäinen, Pekka. (O)saako arkkitehti suunnitella kaupunkia. Arkkitehtiopiskelija, 2003. Nro 2, s. 6.
 • Mattila, Hanna. Ympäristöestetiikan ja taidefilosofian rajankäyntiä (kirja-arvostelu teoksesta Environment and the Arts, toim. A. Berleant). Synteesi - taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti, 2003. Nro 3, s. 137-141.
 • Mattila, Hanna. Tieteellisiä ja taiteellisia näkökulmia metsän estetiikkaan (kirja-arvostelu teoksesta Metsään mieleni, toim. Sepänmaa - Heikkilä-Palo - Kaukio). Alue ja ympäristö, 2003. Vol. 32, nro 2, s. 80-82.
 • Mattila, Hanna. Mitä on estetiikka kaupunkisuunnittelussa? . Tekniikka ja kunta, 2003. Nro 4-5, s. 28-30.
 • Mattila, Hanna. Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu populaaritaiteena. Synteesi - taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti , 2003. Nro 3, s. 28-40.
 • Väre, Seija. Eläinalikulkujen suunnitteluperiaatteet. Tiennäyttäjä, 2003. Vol. 13, nro 4, s. 16-17.

Conference proceeding

 • Väre, Seija; Krisp, Jukka. The ecological networks at Helsinki Metropolitan area. Environmental problems and policies in growing urban areas , Espoo 2003. 2003, Helsingin yliopisto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, s. 53.
 • Väre, Seija; Krisp, Jukka. The follow up research networks and land-use planning of urban areas. Habitat Fragmentation due to Transport Infrastructure, Brussels 2003. Brussels 2003, European Union, European co-operation in the Field of Scientific and Technical Research,
 • Väre, Seija. Planeringsprosesser för faunapassager. Vilda djur och infrastruktur, Malmö. Stockholm 2003, Vägverket och Banverket,
 • Väre, Seija. Uppföljningen vid Pernå E 18. Vilda djur och infrastruktur, Malmö 2003. Stockholm 2003, Vägverket och Banverket,

Reports

 • Väre, Seija; Huhta, Marjaana; Martin, Anne. Eläinten kulkujärjestelyt tiealueen poikki. Helsinki: Tiehallinto, 2003. 100 s. + liitt. 25 (Tiehallinnon selvityksiä 36, TIEH 3200824).