Gammelbodan keskus, Tammisaari
TKK:n Arkkitehtiosastolla Kaupunkisuunnittelun, Asuntosuunnittelun ja Puurakentamisen yhteistyönä.
Opettajat: Trevor Harris, Antti Ahlava, Tuomo Siitonen, Markku Hedman, Mikko Rusanen
Tammisaaren yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti Yrjö Sahlstedt
2003-2004